RSS Logo

Az Archimedes Oktatóközpontban zökkenőmentesen, kellemes hangulatban, a tanulók igényeit figyelembe véve zajlik az oktatás. Kedvesek a munkatársak, az igényeinkhez idomítják az oktatás időpontját, a tudásunkhoz a színvonalat. – Katona Edit (Angol nyelvképzés)

 

Computerpipőke

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

AddThis Social Bookmark Button
Volt egyszer egy szegény monitor, akinek korán meghalt a nyomtatója azaz a felesége. Egyetlen lányával sokáig gyászolták a jószívű nyomtatót. Ahogy telt-múlt az idő a monitor megunta a magányos életét, és újra megnősült. De a vírusnál, akit házhoz hozott, gőgösebb nő nem akadt a világon. Két lánya pedig szakasztott mása volt a vírusnak. Alig rendezkedtek be a házba, nyomban parancsolgatni, hatalmaskodni kezdtek. Egyikük sem állhatta az árvát, és vele végeztettek el minden munkát. Neki kellett a programokat, zenéket, filmeket letölteni az internetről. Mikor végzett napi munkájával, fáradtan kuporodott le a computer mellé. Ezért nevezték el Computerpipőkének. Történt egyszer, hogy a király fia, a billentyűzet nagy mulatságot rendezett, melyre a gonosz vírus két lánya is kapott meghívót. Azonnal nekiláttak ruhát varratni, öltöztették, fésülték magukat s egyre azon igyekeztek, hogy minél szebbek legyenek.
Mikor a báli ruhájukat próbálták, behívták a szobába Computerpipőkét.
- Nos, Computerpipőke, hogy tetszünk neked? – kérdezték gúnyosan.
- Szebbek, már nem is lehetnétek. – felelte ő csendesen.
Computerpipőke olyan jó volt, hogy hiába csúfolták és bántották, meg nem haragudott rájuk. Segített nekik hangszóró választásban is. Végre felvirradt a nagy nap. A nővérek kocsiba ültek, elhajtottak, Computerpipőke meg addig nézett utánuk, még csak el nem tűntek a szeme elől. Aztán bement a házba és bánatában keservesen sírni kezdett.
De minden jó kislánynak van egy memóriakártyája, aki vigyáz rá.
Egyszer csak megjelent előtte az övé, és megkérdezte:
- Talán te is szeretnél elmenni a bálba, hogy ilyen keservesen sírsz?
- Szeretnék...- szipogta a lány, de egyebet sem tudott mondani a nagy zokogás közepette. A memóriakártya nagyon megsajnálta és így szólt hozzá:
- Most rögtön rendelek egy kocsit az interneten meg ruhát is.
Hangszórót, azaz cipőt meg már hoztam neked.
- Tessék, itt van a kocsi, a ruha meg hangszóró, mehetsz a bálba.
- Hálás vagyok neked – felelte a Computerpipőke.
Az újdonsült computerkisasszony beült hát a kocsiba. A memóriakártya még egyszer a lelkére kötötte:
- Ne feledd, nehogy a bálban érjen az éjfél, mert akkor a varázslat megtörik és mindent vissza kell adni.
Ezzel a Computerpipőke útnak indult. Ahogy közeledett a házhoz, a szolgálattevő webkamera befutott a királyfihoz, s jelentette:
- Tündérszép computerhercegnő érkezett, fenség, de nem tudja senki, honnét jött és ki lehet.
Maga a királyfi sietett ki a fogadására. Computerpipőke belépett a bálterembe, mire nagy csend támadt, elakadt a zene, csak halk ámuldozó moraj hallatszott mindenfelől. Mindenki csak az új vendéget nézte.
A királyfi csak vele táncolt. Mikor háromnegyed tizenkettőt ütött az óra, Computerpipőke kecsesen felállt, majd kiszaladt a teremből. Útközben elvesztette a hangszóróját. Amint hazaért, mindent elmesélt a memóriakártyának. Nemsokára bezörgetett az ajtón a két vírustestvér.
- Ó, milyen sokáig oda voltatok. – fogadta őket Computerpipőke.
Nővérei álmodozva meséltek egy világszép hercegnőről, aki egész este a királyfival táncolt. Ezzel be is fejezték a társalgást és lefeküdtek.
A billentyűzet másnap kidoboltatta szerte az országban, hogy tüstént feleségül veszi azt a lányt, akinek bepászol a házába a hangszóró. Sorra minden kisasszonyhoz elvitték a hangszórót, de senkinél nem pászolt. Majd eljutottak Computerpipőke otthonához. A hangszóró nem illett egy víruslány házába sem. Szegény húgocskájuk nézte, nézte a próbálkozásukat. Ráismert a hangszórójára és elmosolyodott.
- Had próbáljam bepászítani én is. – mondta.
A két vírustestvére kacagni kezdett, szidták, gúnyolták Computerpipőkét.
Az apród azonban leültette, s a hangszóró bepászolt Computerpipőke házába. A két szívtelen nővér majd holttá vált a csodálkozástól. Computerpipőkét a királyfihoz vezették, aki tüstént meg is kérte a kezét és elvette feleségül.
Hetedhét országra szóló computerlagzit csaptak.

Szabó Szuzanna 7.c Csantavér
Hunyadi János Általános Iskola