RSS Logo
Popunjava veliku prazninu. Trebalo bi organizovati još više programa na naprednim nivoima. - Andruško Arpad (kurs engleskog, razvoj sajtova, ECDL) 

O nama

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

AddThis Social Bookmark Button

Edukacioni Centar Archimedes je osnovano 2001. godine u Senti. U prvim godinama osnovna delatnost kompanije je bio da pruži praktično informatičko znanje mladima. Pored toga, centar se bavio edukacijom talenata u oblasti matematike i informatike. Od tada je centar već prerastao samog sebe. Organizacija nastoji da zadovolji potrebe ljudi u neformalnom obrazovanju. Nudi različite obuke onima koji žele da uče i da se usavršavaju u velikom broju oblasti.

Misija organizacije je ostvarivanje visoko kvalitetnog programa neformalnog obrazovanja za sve uzraste; prenošenje računarske, jezičke i druga znanja i veštine, koja su neophodna u svakodnevnom životu i na radnom mestu.

Vizija Edukacionog Centra je da preuzme vodeću ulogu u neformalnom obrazovanju informatike i jezika na području Severno Bačko i Severno Banatskog okruga, u užem smislu u Senti, Kanjiži, Adi i u okolnim naseljima.

Usluge Edukacionog Centra:

Edukacioni Centar Archimedes nudi obuku iz informacione tehnologije (osnovi informatike, ECDL – European Computer Driving Licence, korišćenje različitih programa računara, robotika i programiranje), zatim daje časove različitih jezika i pruža stručne obuke (knjigovodstvo, poslovni sekretar, EBC*L – European Business Competence License). Najveće interesovanje je za engleski i italijanski jezik, ali ove godine su počela predavanja iz srpskog i mađarskog jezika, odnosno planiraju se i kursevi francuskog jezika. Održavaju se i treninzi za razvijanje sposobnosti za dece koje idu u obdanište i 1-4 razreda osnovne škole.

U istoriji kompanije je više od 20 grupa sa uspehom završile ECDL kurs računara. Više od 300 studenata je dobio ECDL sertifikat. 90% od onih koji pohađaju kurseve u Agenciji

Archimedes, uspešno ispunjavaju uslove za ispit na računaru.

U oblasti informacione tehnologije, edukacioni centar ima sporazum sa 4 profesora, koji pripremaju nastavni plan u skladu sa zahtevima studenata, i uvek stoje im na raspolaganju. Na ovaj način je osiguran kvalitet obuke i uspeh na ispitima. Na osnovu potrebe klijenata Edukacioni Centar organizuje specifične informatičke obuke, kao što su web-design, grafički design, priprema animacije, web programiranje.

Engleski jezik podučavaju 6 visoko kvalifikovanih nastavnika, dok iz srpkog i italijanskog jezika po jedan profesora predaju znanje zainteresovanima.

Broj zaposlenih:

15 predavača i 3 zaposlenih.

Broj studenata:

U tekućoj godini je 300.

Referencije

Naše referencije koje dokazuju našeg uspešnog rada su:

Opština Senta - osnovna obuka korišćenja računara

Senćanska bolnica ECDL obuka

Trimplex Senta ECDL obuka

AD Poljoprivreda Senta ECDL obuka

Srednja medicinska škola, Senta - ECDL obuka

Dečji vrtić „Snežana“ Senta – ECDL obuka

Danti trans, Senta – italijanski jezik

JTI – Obuka zanata

Centar za socijalni rad – mađarski jezik

JTI – Obuka engleskog jezika

 

Kao i više od 600 pojedinačnih slušalaca različitog uzrasta, od obdaništa do penzionera, u proteklih 9 godina.

Redovno sarađujemo sa civilnim udruženjem EU-Vojvođanski edukacioni centar za obrazovanje odraslih. Izrađujemo zajedničke projekte i organizujemo besplatna predavanja (kao naprimer Škola roditelja, Bezbednost dece na Internetu).

Kontakt

Archimedes Edukacioni Centar (AEC)

24400 Senta, Arpadova 9.

Telefon/Fax: 024- 812-349

e-mail: info@archimedes.edu.rs