RSS Logo
Popunjava veliku prazninu. Trebalo bi organizovati još više programa na naprednim nivoima. - Andruško Arpad (kurs engleskog, razvoj sajtova, ECDL) 

Pažnja, otvara u novom prozoru. PDFŠtampaEl. pošta

AddThis Social Bookmark Button
POŠTOVANOM
DIREKTORU OSNOVNE / SREDNjE ŠKOLE
PREDMET:  stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika na srpskom i
mađarskom jeziku
Obaveštavamo Vas da je Pedagoški zavod Vojvodine odobrio tri programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika, koji se realizuju na srpskom i mađarskom jeziku, a čiji je realizator  Obrazovni centar „Archimedes“ Senta –. Programi su objavljeni u novom Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu, u delu koji se odnosi na programe koje je odobrio Pedagoški zavod Vojvodine.
U prilogu Vam dostavljamo rezime i detaljan opis sledećih programa:
1. INOVATIVNE METODE NASTAVE (na srpskom i mađarskom jeziku) –
kataloški broj 976,
2. JAČANjE PISA KOMPETENCIJA (PISA TESTOVI) I PEDAGOGIJA ZA 21. VEK
(na srpskom i mađarskom jeziku) – kataloški broj 978,
3. UČENjE DA SE UČI I RAZVIJANjE MOTIVACIJE ZA UČENjE
(na srpskom i mađarskom jeziku) – kataloški broj 986.
Programi se realizuju po pozivu, u školama u kojima rade nastavnici i stručni saradnici ili u prostorijama našeg obrazovnog centra..
Očekujemo Vaš poziv.
S poštovanjem,
PRILOG:                                                                              DIREKTOR AGENCIJE
kao u tekstu                                                                         „ARCHIMEDES“  SENTA
Farkaš Ildiko s. r.
POŠTOVANOM
DIREKTORU OSNOVNE / SREDNjE ŠKOLE


PREDMET:  stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika na srpskom i mađarskom jeziku. 

Obaveštavamo Vas da je Pedagoški zavod Vojvodine odobrio tri programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika, koji se realizuju na srpskom i mađarskom jeziku, a čiji je realizator Obrazovni centar „Archimedes“ Senta –. Programi su objavljeni u novom Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu, u delu koji se odnosi na programe koje je odobrio Pedagoški zavod Vojvodine.

U prilogu Vam dostavljamo rezime i detaljan opis sledećih programa:

1. INOVATIVNE METODE NASTAVE (na srpskom i mađarskom jeziku) – kataloški broj 976,

2. JAČANJE PISA KOMPETENCIJA (PISA TESTOVI) I PEDAGOGIJA ZA 21. VEK (na srpskom i mađarskom jeziku) – kataloški broj 978,

3. UČENJE DA SE UČI I RAZVIJANjE MOTIVACIJE ZA UČENJE (na srpskom i mađarskom jeziku) – kataloški broj 986.

Programi se realizuju po pozivu, u školama u kojima rade nastavnici i stručni saradnici ili u prostorijama našeg obrazovnog centra..
Očekujemo Vaš poziv.

Više informacija na sledećem linku.

Više informacija na sledećem linku.
S poštovanjem,

PRILOG:                                                                              DIREKTOR AGENCIJE kao u tekstu                                                                         „ARCHIMEDES“  SENTA                                                                                            Farkaš Ildiko s. r.